Predstavitev
pom. akad. dr. Katarina (Katalin) Munda Hirnök
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Etnologija

E-pošta: Katalin.Hirnok@guest.arnes.si

Zaposlitev: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani 

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete Porabskih Slovencev". Magistrirala leta 1989 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Poljedelsko sezonsko delo med porabskimi Slovenci v Železni županiji na Madžarskem v 19. in 20. stoletju". Diplomirala leta 1984 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje predvsem različne vidike položaja Slovencev na Madžarskem, medetnične odnose v obmejnih območjih in slovensko narodno vprašanje.