Predstavitev
pom. akad. dr. Rafael Mihalič
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Električne naprave

E-pošta: rafael.mihalic@fe.uni-lj.si

Zaposlitev: Fakulteta za elektrotehniko UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1993 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s tezo "Določitev obratovalnih parametrov prečnega transformatorja za izboljšanje obratovalnih razmer in povečanje prenosne zmogljivosti elektro – energetskega sistema". Magistriral leta 1989 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani z nalogo "Statični var kompenzator kot sredstvo za izboljšanje obratovalnih razmer v elektroenergetskem sistemu s povdarkom na digitalni simulaciji". Diplomiral leta 1986 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Teoretično obdelajte uporabne numerične metode za obravnavo vklopnih prehodnih pojavov tokokrogov z nelinearnimi elementi".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskovalno je dejaven predsem na področjih analize dinamike in stabilnosti elektroenergetskih sistemov (EES), obratovanja EES, novih tehnologij prenosa električne energije.