Predstavitev
pom. akad. dr. Marko Maučec
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta:

Zaposlitev: Halliburton, Oilfield Technologies and Services

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1999 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani s tezo "Monte Carlo preračuni transporta nevtronov in fotonov v zahtevnih geometrijah". Magistriral leta 1996 na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru z nalogo "Varnostne analize kritičnosti bazenov za izrabljeno gorivo". Diplomiral leta 1993 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Izračun razpoložljivosti rezerve regulacijske moči v elektroenergetskem sistemu".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/