Predstavitev
pom. akad. dr. Zlata Luthar
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Rastlinska produkcija in predelava

E-pošta: zlata.luthar@bf.uni-lj.si

Zaposlitev: Biotehniška fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1992 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Vsebnost in razporeditev tanina v semenih ajde". Magistrirala leta 1988 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Proučevanje dedovanja determinantnosti in drugih lastnosti pri ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)". Diplomirala leta 1985 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Izvrednotenje razporejanja asimilatov pri sedmih genotipih ječmena (Hordeum vulgare L.)".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/

Prenesi CV