Predstavitev
pom. akad. dr. Renato Lukač
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: renato@s-gms.ms.edus.si

Zaposlitev: Gimnazija MS

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2000 na Univerzi v Dunaju s tezo "Computersimulationen zur Struktur von Mischungen Flüssiger Kristalle". Diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Ravnovesne nematične strukture v tekočekristalni celici".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Posebno skrb namenja uvajanju odprtokodne programske opreme in sodobnih tehnologij v učni proces, astronomiji in raziskovalni dejavnosti. Aktiven je pri razvoju E-gradiv in organizaciji pomembnih strokovnih srečanj.

Prenesi CV