Predstavitev
pom. akad. dr. Franc Klobasa
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Živalska produkcija in predelava

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1969 na Univerzi v Giessnu s tezo "Die Variabilitaet der einzelnem stickstoffhaltigen Milchbertandteile und ihre Abkaengigkeit von verschiedenem Umwelteinfluessen". Diplomiral leta 1965 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Analiza postopkov in časov pri krmljenju krav molznic na nekaterih večjih obratih v SRS".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/