Predstavitev
pom. akad. dr. Venčeslav Kaučič
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Kemija

E-pošta: kaucic@ki.si

Zaposlitev: Upokojen. Zaslužni raziskovalec Kemijskega inštituta, Ljubljana

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1977 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s tezo "Strukture fluoromanganatov". Magistriral leta 1976 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z nalogo "Kristalna struktura adukta trifenilfosfinoksidtriklorocetna kislina in kristalna struktura 2-metil-kinazolin-3-oksida". Diplomiral leta 1973 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Struktura spojine 2-fenil-pirimido(1,2-b)piridazin-4-on".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Anorganski porozni materiali, katalizatorji, kristalografija, rentgenska difrakcija.

Prenesi CV