Predstavitev
pom. akad. dr. Zvonko Jagličič
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: zvonko.jaglicic@imfm.si

Zaposlitev: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1996 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani s tezo "Meritve in študij jedrske in elektronske magnetizacije z dc SQUIDom". Magistriral leta 1994 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z nalogo "Detekcija jedrske magnetne resonance z dc SQUIDOM". Diplomiral leta 1990 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Gradiometer za meritve magnetoencefalografskih signalov".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Magnetnetizem: magnetno frustrirani sistemi, raziskave počasnega razpada magnetizacije v kanoničnih spinskih steklih, geometrijsko frustriranih sistemih, magnetnih nanodelcih. Rezultati teh raziskav so uporabni pri razumevanju magnetne strukture materialov, za zapis termične digitalne informacije ("Termična spominska celica", patentna prijava) in v fizikalni medicini - hipertermija. Raziskave multiferoikov, kompleksnih kovinskih spojin. Gradbena fizika: razvoj neporušnih preiskav v gradbeništvu, razvoj algoritmov za združevanje slik, ki jih dobimo z različnimi metodami slikanja gradbenih elementov, občutljivost slikanja s termokamero.