Predstavitev
pom. akad. dr. Andrej Hozjan
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: andrej.hozjan@um.si

Zaposlitev: Filozofska fakulteta UM

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1994 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru s tezo "Prvi štajerski obveščevalci in poštarji : obveščevalna, protiobveščevalna in vojnopoštna dejavnost graških deželnih ter deželnoknežjih oblastnih teles za protiturško obrambo prostora med Rabo, Zalo in Savo v letih 1538-1606". Magistriral leta 1991 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Pretok informacij ter pošta na slovenskem Štajerskem v 2. polovici 16. stoletja". Diplomiral leta 1987 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Oblike prenosa vesti in poštne komunikacije na slovenskem Štajerskem med leti 1500-1722".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področje njegovega raziskovanja sta slovenska zgodovina in zgodovina širšega prostora med Vzhodnimi Alpami, panonskim prostorom ter Jadranom v novem veku. Posebno pozornost v zadnjih letih posveča raziskavam zgodnjenovoveške zgodovine Prekmurja v okviru Kraljevine Madžarske.