Predstavitev
pom. akad. dr. Franc Habe
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Živalska produkcija in predelava

E-pošta: franc.habe@bf.uni-lj.si

Zaposlitev: Biotehniška fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1974 s tezo "Die quantitativen Veränderungen der Imunnglobuline im Blutserum der Ferkel bei verschiedenen Aufzuhtsverfahren". Diplomiral leta 1969 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Izvedba prebavnostnega poskusa pri kokoših".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/