Predstavitev
pom. akad. dr. Henrik Gjerkeš
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Procesno strojništvo

E-pošta: henrik.gjerkes@ung.si, henrik.gjerkes@gi-zrmk.si

Zaposlitev: Gradbeni inštitut ZRMK in Univerza v Novi Gorici

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1999 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s tezo "Medsebojni vpliv nukleacijskih jeder pri vrenju tekočin v posodi". Magistriral leta 1995 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z nalogo "Adaptivno vodenje absorpcijskih naprav". Diplomiral leta 1991 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Tokovne razmere v vodilniku kaplanove turbine z metodo robnih elementov".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je raziskovalec v Centru za sisteme in informacijske tehnologije, mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.