Predstavitev
pom. akad. dr. Bernard Goršak
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Urejanje krajine

E-pošta: bernard.gorsak@gmail.com

Zaposlitev: Javni zavod Krajinski park Goričko

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2009 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Biblična etika kot preraščanje nasprotij med antropocentrizmom in ekocentrizmom". Magistriral leta 2003 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Rastlinstvo vodnih habitatov ob Muri in njihovo varstvo". Diplomiral leta 1996 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Rastlinstvo vodnih habitatov ob Muri od Dolnje Bistrice do Gaberja".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/