Predstavitev
pom. akad. dr. Andreja Gomboc
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: andreja.gomboc@ung.si

Zaposlitev: Fakulteta za naravoslovje UNG

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z disertacijo "Hitre spremembe izseva ob interakciji s črno luknjo". Diplomirala leta 1995 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Kako je videti padec zvezde v črno luknjo".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
izbruhi sevanja gama, črne luknje, relativistični navigacijski sistem satelitov, predavanja iz Astronomije in Teoretične astrofizike Življenjepis: Andreja Gomboc se je po končani naravoslovno-matematični srednji šoli v Murski Soboti vpisala na študij fizike na Univerzi v Ljubljani. Tekom študija se je usmerila v astrofiziko. Po diplomi leta 1995 se je zaposlila na Fakulteti za matematiko in fiziko kot asistentka stažistka in doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Andreja Čadeža leta 2001. V letih 2002 - 2004 je kot podoktorska štipendistka sklada Marie Skłodowska-Curie raziskovala na Astrophysics Research Institute na Liverpool John Moores University v Veliki Britaniji. Od 2004 do 2015 je bila zaposlena na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, sprva kot asistentka, nato kot docentka in izredna profesorica za astronomijo in astrofiziko. Leta 2015 se je odločila svojo raziskovalno-pedagoško pot nadaljevati v Centru za astrofiziko in kozmologijo in Fakulteti za naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici, kjer je znanstvena svetnica in redna profesorica za astronomijo.