Predstavitev
pom. akad. dr. Stanislav Gobec
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Farmacija

E-pošta: stanko.gobec@ffa.uni-lj.si

Zaposlitev: Fakulteta za farmacijo UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1999 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani s tezo "Načrtovanje in sinteza fosforjevih analogov muramil dipeptida". Diplomiral leta 1994 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Poskus sinteze desmuramilpeptidov s spremenjenim peptidnim delom".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Njegovo področje raziskovanja je strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih inhibitorjev. Inhibitorji biosinteze bakterijske celične stene. Protitumorne učinkovine. Sinteza mimetikov naravnih spojin: peptidomimetikov, glikomimetikov, lipidomimetikov. Na Fakulteti za farmacijo je nosilec predmetov na programu Enovit magistrski študij farmacije, Laboratorijska biomedicina, Industrijska farmacija in na doktorskem programu Biomedicina.