Predstavitev
pom. akad. dr. Mitja Ferenc
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: ferenc.mitja@guest.arnes.si

Zaposlitev: Filozofska fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1998 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Nemško jezikovno območjena kočevskem po odselitvi kočevskih Nemcev (1942-1956)". Diplomiral leta 1985 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem Rogu".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/