Predstavitev
pom. akad. dr. Melanija Larisa Fabčič
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Jezikoslovje

E-pošta: melanija.fabcic@um.si

Zaposlitev: Filozofska fakulteta UM

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2002 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru s tezo "Besedilo kot eksistenčna kategorija - eksplicirana na besedilni vrsti avtobigrafski notat". Magistrirala leta 2000 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z nalogo "Ernst Jünger. Stilistische Forschungen". Diplomirala leta 1995 na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Lóránd v Budimpešti z diplomsko nalogo "Ernst Jüngers frühe Kurzprosa: Das abenteuerliche Herz".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Moderni nemški jezik/germanistično jezikoslovje: kognitivna in uporabna stilistika, kognitivno besediloslovje, kognitivna in kontrastivna frazeologija, oblikoslovje modernega nemškega jezika.

Prenesi CV