Predstavitev
pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Reprodukcija človeka

E-pošta: alenka.erjavec@guest.arnes.si

Zaposlitev: Splošna bolnišnica Maribor, Laboratorij za medicinsko genetiko

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Življenjepis:
Dr. Alenka Erjavec Škerget, rojena 29. oktobra 1974 v Beltincih, diplomirala na Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo s področja rastlinske biokemije. Od 1999 zaposlena v Laboratoriju za medicinsko genetiko UKC Maribor. Zaključila podiplomski študij Biomedicine, področje Molekularna biologija in biokemija na MF Ljubljana leta 2006. Leta 2016 je kot rezultat uspešnega strokovnega, in znanstvenega dela pridobila naziv specialistka laboratorijske medicinske genetike. Njeno dvajsteletno delo na diagnostičnem področju humane genetike poteka na nivoju kromosomskih in molekularno-genetskih sprememb. Zadnjih 15 let je sodelovala še pri pedagoškem delu na Medicinski fakulteti Maribor in Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor, kot asistentka pri predmetih povezanih z genetiko človeka. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je bila na izpopolnjevanjih po Evropskih genetskih šolah, sodeluje tudi na evropskih genetskih konferencah in simpozijih doma in v tujini. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in programih s področja medicinske genetike. Zadnja leta se posveča predvsem strokovnemu delu in uvajanju standardov kakovosti medicinskih laboratorijev s področja humane genetike, kjer je članica republiške strokovne komisije za nadzor laboratorijev ter je potrjena mentorica s strani strokovne komisije Ministrstva za zdravje mladim kandidatom pri uvajanju, vodenju in pripravah na zaključni strokovni oz. specialistični izpit.

Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2006 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Presejalni testi za iskanje kromosomskih sprememb pri idiopatski duševni manjvrednosti". Diplomirala leta 1999 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s področja rastlinske biokemije.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Deluje je na področju medicinske genetike in se ukvarja z odkrivanjem tako večjih genetskih napak (kromosomskih sprememb) kot tudi manjših genskih sprememb v človeškem genomu.

Prenesi CV