Predstavitev
akad. pom. akad. dr. Igor Emri (častni član)
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Mehanika

E-pošta: igor.emri@gmail.com; ie@emri.si

Zaposlitev: Fakulteta za strojništvo UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1981 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s tezo "Vpliv dinamičnih obremenitev na mehanske lastnosti visokoelastičnih materialov". Magistriral leta 1976 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z nalogo "Spremembe dinamičnih karakteristik pri utrujanju mehanskih sistemov". Diplomiral leta 1974 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Uporaba prenosnih funkcij pri vibracijah mehanskih sistemov".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Ukvarja se z nelineranim časovno-odvsinim vedenjem granuliranih disipativnih sistemov s poudarkom na trdnih polimerih in njihovih nano-, mikro- in makro-kompozitov.

Prenesi CV