Predstavitev
pom. akad. dr. Simon Ülen
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: simon.ulen@almamater.si

Zaposlitev: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2014 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru s tezo "Učinkovitost konceptualnega pouka fizike v srednji šoli". Magistriral leta 2007 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru z nalogo "Lega nematičnega točkovnega defekta v cilindrični kapilari". Diplomiral leta 2001 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Ponceletov izrek". Diplomiral leta 2001 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Lega defekta v nematičnem tekočem kristalu ograjenem v cilindru".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področje tekočih kristalov: Področje tekočih kristalov (numerične simulacije, zlom simetrije, vloga ograjevalnih površin in omejenost tekočih kristalov, točkovni defekti v tekočih kristalih). Izobraževalna fizika in multimedija: Sodelovanje pri študiji uporabe računalnika v izobraževanju, primerjalne raziskave didaktičnih metod in oblik dela, didaktični eksperiment: učinkovitost konceptualnega pouka fizike v srednji šoli, razvoj didaktičnih modelov izobraževanja fizike. Pedagoško delo: - Profesor fizike na Srednji poklicni in tehniški šoli M. Sobota (2001 - 2002) - Profesor fizike na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (2002 ->). - Asistent za fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (2005 – 2011). - Predavatelj za fiziko na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (2011 ->)