Predstavitev
pom. akad. dr. Zdenko Časar
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Kemijsko inženirstvo

E-pošta: zdenko.casar@sandoz.com

Zaposlitev: Lek farmacevtska družba, d.d.

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2002 na fakulteti v Rennsu s tezo "Diselenadiazafulvalenes: novel electron rich olefins precursors of organic materials". Diplomiral leta 1998 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Sinteza sintonov za zaviralce angiotenzinske konvertaze".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/