Predstavitev
pom. akad. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Gradbeništvo

E-pošta: violeta.bokan-bosiljkov@fgg.uni-lj.si

Zaposlitev: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1996 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani s tezo "Gradbeništvo – preskušanje materialov in konstrukcij". Magistrirala leta 1991 na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z nalogo "Vpliv nivoja napetosti in kemijskih dodatkov na reologijo betona". Diplomirala leta 1988 na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Upogibno-osna nosilnost betonskih prerezov".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/