Predstavitev
pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Jezikoslovje

E-pošta: ebernjak@gmail.com

Zaposlitev: upokojena

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1998 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Jezikovno-sistemski razlogi primanjkljaja v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku". Magistrirala leta 1990 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Kontrastivna obravnava dvojezičnosti s posebnim poudarkom na slovensko-madžarsko dvojezičnost na narodnostno mešanem območju Prekmurja". Diplomirala leta 1972 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Primerjava dveh umetniških upodobitev prve svetovne vojne".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Sociolingvistika, dvojezičnost, kontrastivno jezikoslovje, frazeologija.

Prenesi CV