Predstavitev
pom. akad. dr. Jože Balažic
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

E-pošta: joze.balazic@mf.uni-lj.si

Zaposlitev: Medicinska fakulteta UL, Inštitut za sodno medicino

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1992 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Postmortalne spremembe elektrolitov očesne tekočine in čas nastopa smrti".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Na področju znanstveno raziskovalnega dela se ukvarja z modeliranjem človeškega telesa v medicini in tehniki. Na strokovnem področju se ukvarja predvsem s preiskavami na področju DNK, ki jo je uvedel na inštitutu že v letu 1995. Na pedagoškem področju je nosilec pouka sodne medicine in nosilec pouka medicinske deontologije za študente medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pa je od leta 2012 predstojnik Katedre za sodno medicino. Na dodiplomskem študiju je nosilec predmeta sodna medicina na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na podiplomskem študiju pa nosilec predmeta prometna kriminalistika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za pomorstvo in promet. Na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je nosilec predmeta etika in management v zdravstvu na bolonjskem podiplomskem študiju.