Predstavitev
pom. akad. dr. Tanja Bagar
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Biotehnologija

E-pošta: tanjabagar@gmail.com

Zaposlitev: Inštitut ICANNA

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2009 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Spremljanje znotrajceličnih sprememb prostih kalcijevih ionov in vrednosti pH pri glivi Aspergillus niger". Diplomirala leta 2004 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Priprava za pH občutljivega zeleno fluorescirajočega proteina, ki se izraža v glivi Aspergillus niger".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/