Trenutno berete..

Pomurje obiskal rektor Univerze v Mariboru

Na povabilo Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU) in njenega predsednika doc. dr. Mitje Slavinca je dne 11.8.2015 Pomurje obiskal rektor Univerze v Mariboru (UMB) prof. dr. Igor Tičar s sodelavci. Rektor Igor Tičar si je na delovnem obisku v Pomurju ogledal Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec  Rakičan, kjer se izvaja edini redni visokošolski študijski program v Pomurju. V okviru obiska je z murskosoboškim županom Aleksandrom Jevškom podpisal Sporazum o sodelovanju na področju gospodarskega, trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja mesta, z direktorjem Pomurske gospodarske zbornice Robertom Grahom pa Protokol o sodelovanju.

S sporazumom se je Univerza v Mariboru  zavezala, da bo spodbujala izmenjave spoznanega v izobraževanju in znanosti ter nudila strokovno pomoč pri pripravi strateških in inovativnih rešitev. Mestna občina Murska Sobota pa bo skladno s podpisanim sporazumom pripravila nabor projektov, preko katerih bo v sodelovanju z Univerzo v Mariboru postopoma uresničevala strategijo trajnostnega urbanega in družbeno odgovornega razvoja mesta.

S protokolom o sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Pomursko gospodarsko zbornico, pa podpisani strani želita okrepiti sinergijske učinke in skupno nastopati v širiši pomurski regiji kot tudi v mednarodnem prostoru. Kot prioritete sta si podpisnika protokola zastavila okrepiti razvoj regije, zagotoviti vire financiranja za krepitev sodelovanja na področju gospodarskega razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest ter zaposlovanja mladih diplomantov.

Po podpisu  pogodb si je rektor ogledal še podjetje Roto, kot primer dobre prakse, ki s svojim razvojnim inštitutom prav tako sodeluje z mariborsko univerzo pri več projektih.