Trenutno berete..

PODELJENA JE BILA POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2021

Pomurska izobraževalna fundacija – PIF je že dvajseto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko magistrsko delo s področja naravoslovja in tehnike, magistrsko delo s področja družboslovja in humanistike ter najboljšo doktorsko disertacijo.

Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2021:

Nagrado za najboljše delo s področja naravoslovja in tehnike je prejela:
Laura KOCET.  

Nagrado akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo s področja družboslovja in humanistike sta prejeli:
Martina TRATNJEK in Nuša FLISAR.

Nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo sta prejela:
dr. Martina ŠTAMPAR in dr. Saša HARKAI.

Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo in prejemnikom zagotavlja ugled, ne le v domači regiji temveč tudi širše. Za dosego tega je zelo pomemben izbor nagrajencev, zato je ta naloga že tradicionalno zaupana pomurskim akademikom, članom Pomurske akademsko znanstvene unije ‒ PAZU.

Recenzenti so vsi člani Pomurske akademsko znanstvene unije ‒ PAZU:

pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik strokovne komisije

pom. akad. dr. Darja Senčur Peček

pom. akad. dr. Mitja Lainščak

pom. akad. dr. Andraž Čarni

pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget

pom. akad. dr. Milan Svetec

pom. akad. dr. Gabrijela Horvat

pom. akad. dr. Marija Šantl Letonja

pom. akad. dr. Tatjana Unuk

pom. akad. dr. Barbara Horvat Rauter

pom. akad. dr. Karin Bakračevič Vukman

pom. akad. dr. Branko Škafar

pom. akad. dr. Damir Josipovič

pom. akad. dr. Katarina Munda Hirnök

PREJEMNIKOM ČESTITAMO.

Glas o nas tudi na:

– https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-pomurske-raziskovalne-nagrade-letos-petim-nagrajencem-969824

– https://sobotainfo.com/novica/lokalno/so-prejemniki-pomurske-raziskovalne-nagrade-2021/636867