Trenutno berete..

PAZU, v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Alma Mater Europaea vabi na posvet

Pomurska akademija kot partner v projektu »Model identifikacije raziskovalcev s krepitvijo njihovega raziskovalnega potenciala in njihovo povezovanje z gospodarstvom v Pomurju«

vas v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Alma Mater Europaea vabi na posvet

IZOBRAŽEVALNE PERSPEKTIVE ZA OPLEMENITENJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA POMURJA,

ki bo v petek 3. marca 2023 ob 10h v prostorih Alma Mater Europaea na Lendavski ulici 9 v Murski Soboti.

Na posvetu bo predstavljeno trenutno stanje na področju človeškega kapitala in izobraževanja v Pomurju ter proučene možne perspektive nadaljnjega razvoja izobraževalnega sistema v Pomurju, glede na potrebe lokalnega gospodarstva in smeri družbenega razvoja.

Poseben poudarek bo namenjen za Pomurje potrebnim izobraževalnim in študijskim smerem ter načinih, kako jih pridobiti v naše okolje.