Trenutno berete..

OBISK ČLANOV SAZU PRI PAZU

V sredo, 29. maja 2024, so člani SAZU obiskali PAZU, kjer je bil pripravljen pester program.

Dogodek se je začel ob 10. uri v klubu PAC, kjer smo se udeleženci zbrali. Sledil je pozdrav in predstavitev PAZU, ki jo je vodil pom. akad. dr. Mitja Slavinec. Prav tako je sledil pozdravni nagovor s strani predsednika SAZU, akad. prof. dr. Petra Štiha. Nato je pom. akad. dr. Mitja Lainščak predstavil raziskovalno delo v Pomurju.

Pomembne ugotovitve, ki jih je predstavil in izpostavil pom. akad. dr. Mitja Lainščak, vključujejo naslednje točke:

 1. Raziskovalna dejavnost:
  • Raziskovalna dejavnost je ključna za strateški razvoj bolnišnic, saj prispeva k svetovni zakladnici medicinskega znanja in kliničnih izkušenj. Spodbujanje, izvajanje ter koordinacija raziskovalnega dela izboljšujejo strokovne nazive, objave v literaturi in udeležbo na strokovnih srečanjih, kar krepi ugled raziskovalcev in ustanove​​.
 2. Projekti in sodelovanja:
  • Bolnišnica Murska Sobota je vključena v več raziskovalnih projektov, kot so raziskave vpliva epidemije COVID-19 na obravnavo aterosklerotične bolezni, identifikacija kazalcev interindividualnih razlik v odzivu na okužbo s SARS-CoV-2, in raziskave na področju kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi​​.
 3. Pomen sodelovanja:
  • Pomembno je sodelovanje z evropsko raziskovalno mrežo COST in drugimi mednarodnimi institucijami, kar omogoča izmenjavo znanja in izboljšanje integriranih pristopov obravnave v zdravstvu​​.
 4. Publikacije in bibliografske reference:
  • Dr. Lainščak in njegovi sodelavci so objavili več znanstvenih člankov na temo srčnega popuščanja, kaheksije, sarkopenije, in pomanjkanja mikrohranil, ki so klinično relevantni in obravnavajo pomembne zdravstvene izzive​​.
 5. Izobraževalne in raziskovalne ustanove:
  • Poudarek je na ustanovitvi kardiovaskularnega inštituta ter inštituta za translacijsko medicino, ki bosta dodatno podprla raziskovalno in izobraževalno dejavnost v regiji​​.

Te ugotovitve poudarjajo pomembnost raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja v zdravstvenem sektorju, kar vodi k izboljšanju kliničnih praks in zdravstvene oskrbe.

Po predstavitvi smo se odpravili na ogled Otoka ljubezni.

Po vrnitvi smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je ob 13:30 nadaljevala z ogledom Murske Sobote, kjer so si ogledali spomenike na ulici Štefana Kovača, park, Gledališče Park in Muzej Murska Sobota. Druga skupina pa je v PIŠK sodelovala na podelitvi Pomurske raziskovalne nagrade, kjer sta nagrade podelila akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU in pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik PAZU.

Dogodek smo zaključili s kosilom ob v Gostilni Rajh v Bakovcih, kjer smo nadaljevali prijetno druženje in izmenjavo idej.

Vir slik: lasten