Trenutno berete..

Novi člani Pomurske akademsko znanstvene unije

Na seji predsedstva, dne 17. 12. 2017, so bili sprejeti novi redni člani PAZU, dr. Marija Šantl Letonja, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju medicine, dr. Barbara Horvat Rauter, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju psihologije in dr. Borut Ošlaj, ki znanstveno-raziskovalno deluje na področju filozofije.

Sprejeti so bili tudi novi člani umetniškega razreda, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v članstvo, določene v Statutu PAZU. Novi člani umetniškega razreda:

Matjaž Farič, ki deluje na področju plesa in gledališča,
Franc Mesarič, ki deluje na področju slikarstva in oblikovanja,
Evgen Car, ki deluje na področju igralstva,
Drago Ivanuša, ki deluje na področju glasbe,
Marjan Gumilar, ki deluje na področju slikarstva,
Zdenko Huzjan, ki deluje na področju slikarstva, grafike, kiparstva, poezije in esejistike,
Vlado Žabot, ki deluje na področju literarne dejavnosti in
Feri Lainšček, ki deluje na področju literarne dejavnosti.