Trenutno berete..

Našemu članu, akad. pom. akad. dr. Igorju Emriju, je založniška hiša Springer ob njegovi 70. letnici, izdala knjigo: Advances in Mechanich of Time-Dependent Materials

Področje “mehanika časovno-odvisnih materialov” sta  leta 1993 ustanovila prof. W.G. Knauss  in naš član akad. pom. akad. dr. Igor Emri, kot sekcijo ameriškega združenja “The Society of Experimental Mechanics”.

Leta 1995 so pričeli z organizacijo neodvisnih mednarodnih konferenc (prva je bila organizirana v Ljubljani), katerih lokacija sedaj  kroži med EU, Ameriko in Azijo. Naslednja v letu 2024 bo na Japonskem. 

Leta 1997 je Springer področje “mechanics of time-dependent materials” uvrstil med pomembna samostojna področja in pričel izdajati revijo “Mechanics of Time-Dependent Materials”,  katere Editor-in-Chief je naš član akad. pom. akad. dr. Igor Emri od  začetka izdajanja revije. 

Z zadovoljstvom lahko rečemo, da je področje “mehanike časovno odvisnih materialov“, ki ga je naš član so-ustanovil, postalo eno izmed ključnih in najhitreje rastočih področij mehanike in bo nedvomno pustilo pomembno zgodovinsko sled v znanosti in industriji. 

Iskreno čestitamo!

Advances in Mechanich of Time-Dependent Materials – posvetilo in kazalo.