Trenutno berete..

Nagrada pom. akad. dr. Jurki Lepičnik Vodopivec

Naša članica je prejela nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva, njeno osrednje področje dela je predšolska vzgoja. Z vztrajnostjo in visoko strokovnostjo je pomagala dvigniti strokovno kakovost predšolskih vzgojiteljev na višjo raven in je tako pomembno prispevala h kakovosti same predšolske vzgoje na Slovenskem. Ob prejemu življenjske nagrade članici prisrčno čestitamo.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Novice/Zbornik_nagrajenke_nagrajenci_2020.pdf