Mandat 2003 – 2007

Mandat 2003 – 2007

 

Predsedstvo

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
pom. akad. dr. Renato LUKAČ, podpredsednik za matematično in naravoslovno tehnična področja
pom. akad. dr. Karin BAKRAČEVIČ VUKMAN, podpredsednica za družbeno humanistična področja
pom. akad. dr. Stanko KAPUN, glavni tajnik

Nadzorni odbor

pom. akad. dr. Venčeslava ŠIKOVEC, predsednica
pom. akad. dr. Dragica NOE, članica
pom. akad. dr. Zvonko JAGLIČIČ, član

Častno razsodišče

pom. akad. dr. Karel BEDERNJAK, predsednik
pom. akad. dr. Alojz SLAVIČ, član
pom. akad. dr. Jože MAGDIČ, član