Mandat 2011 – 2015

Mandat 2011 – 2015

– 

Predsedstvo

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja
pom. akad. dr. Andrej HOZJAN, podpredsednik za družbeno humanistična področja
pom. akad. dr. Milan SVETEC, glavni sekretar

Nadzorni odbor

pom. akad. dr. Renato LUKAČ, predsednik
pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, članica
pom. akad. dr. Zvonko JAGLIČIČ, član

Častno razsodišče

pom. akad. dr. Zdenka ČEBAŠEK TRAVNIK, predsednica
pom. akad. dr. Etelka KORPIČ HORVAT, članica
akad. pom. akad. dr. Igor EMRI, članhttps://medikal.blognokta.com/stag-9000.php