Mandat 2007 – 2011

Mandat 2007 – 2011


Predsedstvo

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja
pom. akad. dr. Andrej HOZJAN, podpredsednik za družbeno humanistična področja
pom. akad. dr. Rebeka RUDOLF, glavna sekretarka

Nadzorni odbor

pom. akad. dr. Renato LUKAČ, predsednik
pom. akad. dr. Viljem KOZIC, član
pom. akad. dr. Zvonko JAGLIČIČ, član

Častno razsodišče

pom. akad. dr. Zdenka ČEBAŠEK TRAVNIK, predsednica
pom. akad. dr. Etelka KORPIČ HORVAT, članica
akad. pom. akad. dr. Igor EMRI, član