Trenutno berete..

Kronološki pregled predavanj in predavateljev na PAZU konferencah

Od ustanovitve Združenja PAZU do 29.11.2022 je bilo skupaj na PAZU konferencah izvedenih 594 predavanj. Največ v letu 2019 (43 predavanj), sledilo mu je leto 2017 (40 predavanj) in leto 2018 (39 predavanj). Tudi v času epidemije smo konference uspešno izvajali. Na daljavo so se nam pridružili tudi nekateri, ki se nam sicer zaradi logističnih težav ne bi mogli.

Vir: lasten

Velja omeniti, da je na vseh izvedenih konferencah sodelovalo 125 članic in članov PAZU ob predsedniku PAZU je tudi pom. akad. dr. Janez Malačič sodeloval na vseh dosedanjih konferencah. Pom. akad. dr. Rebeka Rudolf je na konferencah sodelovala 17-krat. 16-krat sta na konferenci sodelovala pom. akad. dr. Renato Lukač in pom. akad. ddr. Ivan Rihtarič. Sledi pom. akad. dr. Darja Senčur Peček s 15 predavanji na konferencah PAZU. Pom. akad. dr. Mirjam Sepešy Maučec, akad. pom. akad. dr. Igor Emri, pom. akad. dr. Etelka Korpič Horvat in pom. akad. dr. Damir Josipovič so na konferencah PAZU sodelovali 14-krat. Z 12 predavanji so na konferencah PAZU sodelovali pom. akad. dr. Rudolf Pušenjak, pom. akad. dr.  Matej Zadravec, pom. akad. dr. Milan Šernek in pom. akad. dr. Attila Kovacs. Z enim predavanjem manj, so na konferencah PAZU sodelovali pom. akad. dr. Cvetka Grašič Kuhar, pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec in pom. akad. dr. Florian Margan. Z 10 predavanji na konferenci pa sta sodelovala pom. akad. dr. Rafael Mihalič in pom. akad. dr. Milan Svetec.

Vir: lasten

Vsem sodelujočim smo hvaležni za aktivno sodelovanje na konferencah in smo ponosni, da skupaj prispevamo kamenček v zakladnico znanja, ne samo lokalno in regionalno, ampak tudi nacionalno in mednarodno.

pom. akad. dr. Mitja Slavinec