Trenutno berete..

Izšla je knjiga PREGLED ZGODOVINE PREKMURJA

Pregled zgodovine Prekmurja je do sedaj najbolj celovita knjiga o Prekmurju, v kateri je 18 avtorjev predstavilo preteklost pokrajine od prazgodovine do konca 20. stoletja. Avtorji niso le zgodovinarji, zato ne gre zgolj za zgodovinski oris, temveč tudi za preglede literarne, verske, umetnostno-zgodovinske, arhitek-turne, etnološke in antropološke ali ljudsko-kulturne preteklosti tako Prekmurja kot tudi Porabja.

Knjiga je formata A4 na 364 straneh v trdi vezavi z bogatim slikovnim gradivom (200 slik, 30 zemljevidov in 23 preglednic). Delo ima tudi veliko raziskovalno vrednost, saj so v njej objavljeni številni do sedaj še neznani podatki, dokumenti in tudi slikovno gradivo. Avtorji so pisali v razumljivem, lahko berljivem in tekočem jeziku, primernem tudi za širšo zainteresi-rano javnost, kar daje delu še večji pomen tako za Prekmurje kot celotno Slovenijo.

Avtorji besedil: doc. dr. Janez Balažic, dr. Lajos Bence, Metka Fujs, pom. akad. dr. Andrej Hozjan, Franci Just, pom. akad. dr. Darja Kerec, dr. Branko Kerman, pom. akad. dr. Attila Kovács, Marija Kozar-Mukič, †mag. Franc Kuzmič, mag. Jasmina Litrop, Dušan Mukič, pom. akad. dr. Jože Nemec, mag. Franc Obal, Jelka Pšajd, pom. akad. dr. Klaudija Sedar, Irena Šavel in pom. akad. dr. Alojz Šteiner.

Cena knjige je 50 €.