5. sezona oddaje

Pomurska akademsko znanstvena unija PAZU je v sodelovanju s TV IDEA – kanal 10 pripravila peto sezono oddaje Po sledeh napredka.
Tokrat bodo v kar štiriintridesetih oddajah predstavljeni izbrani referati z 11. Znanstvene Konference PAZU, ki je potekala 29. in 30. novembra 2013 v Murski Soboti.

Arhiv oddaj

– pom. akad. dr. Daniela Zavec Pavlinić
naslov: Lan v oblačilu in zdravilu
datum predvajanja: 13. 1. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=vwjYs5Xupww&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=25

– akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša
naslov: DESET LET KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
datum predvajanja: 6. 3. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=3sLbwB2tc8c&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=18

– pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec
naslov: NENADZOROVANJE UČENJE AKUSTIČNIH MODELOV GOVORA
datum predvajanja: 13. 3. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=e8PmxmYtpEE&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=19

– pom. akad. dr. Branko Škafar
naslov: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
datum predvajanja: 20. 3. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=a1wqNKbPJVo&index=20&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Darja Senčur Peček
naslov: SODOBNE OBLIKE OPRAVLJANJA DELA
datum predvajanja: 27. 3. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=o-3OxUH09XM&index=21&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Florian Margan
naslov: KRATKA EKONOMSKO-FINANČNA SITUACIJA V SLOVENIJI
datum predvajanja: 3. 4. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=aJD4WHpJvLs&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=22

– pom. akad. dr. Cvetka Grašič Kuhar
naslov: TARČNA TERAPIJA PRI ZDRAVLJENJU RAKA
datum predvajanja: 10. 4. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=N1lihYfEfI8&index=23&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Uroš Tkalec
naslov: TOK NEMATSKEGA TEKOČEGA KRISTALA NA MIKROSKALI
datum predvajanja: 17. 4. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=6T84FQkZSUs&index=24&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Ivan Rihtarič
naslov: BEŽITE, BEŽITE, ZAVITER GRE…!
datum predvajanja: 24. 4. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=S34SfB5XNxo&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=26

– pom. akad. dr. Daniela Zavec Pavlinić
naslov: KAJ ZMOREJO FUNKCIONALNI TEKSTILNI MATERIALI?
datum predvajanja: 1. 5. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=vwjYs5Xupww&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=25

– pom. akad. dr. Alenka Erjavec Škerget
naslov: POROKE MED KRVNIMI SORODNIKI: GENETSKE IN /ALI PRAVNE OVIRE
datum predvajanja: 8. 5. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=E32__f6mUUY&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=27

– pom. akad. dr. Iztok Palčič
naslov: KAKO INOVATIVNA SO POMURSKA PROIZVODNA PODJETJA?
datum predvajanja: 22. 5. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=0vuIZ–pa0o&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=28

– pom. akad. dr. József Györkös:
naslov: PERPSEKTIVE RAZISKOVANJA NA PODROČJU INFORMACIJSKO
KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V OKVIRU PROGRAMA EU OBZORJA 2020
datum predvajanja: 29. 5. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=RSKYicsAqB8&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=29

– pom. akad. dr. Janez Malačič:
naslov: SLOVENIJA IN ZAMETKI PREBIVALSTVENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
datum predvajanja: 5. 6. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=9XcSGBq1ZVE&index=30&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Renato Lukač:
naslov: JE PAMETNA HIŠA PAMETNA ODLOČITEV?
datum predvajanja: 19. 6. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=OaeZRzz3g0Y&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=31

– pom. akad. dr. Damir Josipovič:
naslov: PREKMURCI V PORABJU V LUČI POPISA PREBIVALSTVA 2011
datum predvajanja: 26. 6. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=HMb5voLbpA8&index=32&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Milan Šernek:
naslov: ADHEZIJA MED LESOM IN JEKLOM
datum predvajanja: 3. 7. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=GavXj-OTHZA&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=35

– pom. akad. dr. Zoran Žunič:
naslov: MEŠANA METODA ROBNIH IN KONČNIH ELEMENTOV ZA REŠEVANJE HITROSTNO VRTINČNE FORMULACIJE NAVIER-STOKESOVIH ENAČB
datum predvajanja: 10. 7. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=9R0AseXwNME&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=1

– pom. akad. dr. Rebeka Rudolf:
naslov: TEORETIČNI IZRAČUN NAPETOSTI PRI NATEZNI, TLAČNI IN STRIŽNI OBREMENITVI ZA ZAČETEK NAPETOSTNE MARTENZITETNE TRANFSRORMACIJE V ZLITINAH Z OBLIKOVNIM SPOMINOM NiTi
datum predvajanja: 17. 7. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=ZFGianutAEc&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=2

– pom. akad. dr. Matej Zadravec:
naslov: LOČEVANJE MAGNETNIH DELCEV IZ TEKOČINE
datum predvajanja: 24. 7. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=6PxByY5wZXc&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=3

– pom. akad. dr. Rudolf Pušenjak:
naslov: MODELIRANJE NELINEARNIH OSKRBOVALNIH VERIG Z METODAMI DINAMIKE SISTEMOV
datum predvajanja: 7. 8. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=HapE0ZU2DjE&index=4&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Tanja Bagar:
naslov: ALTERNATIVNA GORIVA
datum predvajanja: 14. 8. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=fBtiJ5rmsDA&index=5&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Matej Gomboši:
naslov: SOLARENERGO – ZELENA E-STORITEV ZA OBČANE
datum predvajanja: 21. 8. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=n-4n982HZ_E&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=6

– pom. akad. dr. Lijana Zaletel-Kragelj:
naslov: VREDNOTENJE VPLIVA ONESNAŽENOSTI OZRAČJA NA ZDRAVJE OTROK – PRIMER ZAGORJA OB SAVI
datum predvajanja: 28. 8. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=S-lh3Ts9HhA&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=7

– pom. akad. dr. Milan Svetec:
naslov: VPLIV VLAGE NA TOPLOTNO PREVODNOST
datum predvajanja: 18. 9. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=WdEERg61hUU&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=8

– pom. akad. dr. Jože Nemec:
naslov: RAČUNALNIK, KI JE SPREMENIL SVET
datum predvajanja: 25. 9. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=IWAkTzArVoo&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=9

– pom. akad. dr. Rafael Mihalič:
naslov: SIMULIRANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA – ZAKAJ IN KAKO?
datum predvajanja: 2. 10. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=J11WaSn7JiQ&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=10

– pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik:
naslov: PRAVICA PACIENTOV DO STORITEV KOMPLEMENTARNE IN ALTERNATIVNE MEDICINE
datum predvajanja: 23. 10. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=WdPBGozSob8&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=11

– pom. akad. dr. Iztok Fister:
naslov: ALGORITMI PO VZORIH IZ NARAVE
datum predvajanja: 30. 10. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=Z5c1WND2hWs&index=12&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Diana Gregor Svetec:
naslov: ŽIVLJENJSKI KROG PAPIRJA IN PAPIRNATE EMBALAŽE
datum predvajanja: 6. 11. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=_y0N0q5AZsk&index=13&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Borut Žalik:
naslov: ALGORITMI NAD VELIKIMI KOLIČINAMI PODATKOV LiDAR
datum predvajanja: 20. 11. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=-q4Z8sfPGvU&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=14

– pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič:
naslov: KONCEPT POMOČI V ZNANOSTI SOCIALNEGA DELA: SOUSTVARJANJE PROCESA
datum predvajanja: 27. 11. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=mBAlvwU-CRs&index=15&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz

– pom. akad. dr. Attila Kovacs:
naslov: PREDSTAVITEV REZULTATOV ESS PROJEKTA Z NASLOVOM »E-KOMPETENCE UČITELJEV V DVOJEZIČNIH ŠOLAH, S POSEBNIM POUDARKOM NA DVEH MADŽARSKIH ETNOLOŠKIH ŠTUDIJAH O PREKMURSKIH SLOVENCIH S KONCA 19. STOLETJA
datum predvajanja: 4. 12. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=riCrhOMXjAk&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=17

– akad. pom. akad. dr. Igor Emri:
naslov: VISOKOTLAČNI GRANULIRANI DISIPATIVNI MATERIALI ZA PROTIPOTRESNO ZAŠČITO HIŠ
datum predvajanja: 11. 12. 2014
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=hsgF_ivyUZQ&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=16

– pom. akad. dr. Mitja Slavinec:
naslov: “SLAVE MASTER” MEHANIZEM V NANO KOMPOZITIH
datum predvajanja: 19. 2. 2015
posnetek oddaje: https://www.youtube.com/watch?v=6zogZqwH460&list=PLlV0S_IEWmhA_IBAeTqfQLNeDOB4tiauz&index=34

 cialis