Predstavitev
pom. akad. dr. Jutka Rudaš
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Literarne vede

E-pošta: jutka.rudas@um.si

Zaposlitev: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Diplomirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Doktorirala je leta 2005 na Filozofski fakulteti in Univerzi v Pecsu (Madžarska) z disertacijo: A szellem finom játéka – a kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai (Pretanjena igra duha – interkulturni aspekti sodobne madžarske književnosti)

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
-1993-1993: sodelovanje pri pripravi učbenikov za madžarski jezik za dvojezično srednjo šolo; -2003: soavtorica slovarja (Zbirka slovensko-madžarskih zemljepisnih imen — Szlovén-magyar földrajzi fogalomtár) za dvojezične osnovne šole, ki ga je izdal Zavod republike Slovenije za šolstvo leta 2003; -2006–:izpraševalka v izpitnih komisijah za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja s strani Ministrstva za šolstvo in šport RS; -2015–2018:Koordinatorka in raziskovalno delo v ciljnem raziskovalnem projektu KOMASS - Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika (V6-1509); -2016–2021:članica raziskovalnega dela v projektu »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, znotraj katerega se izvajata dve vsebinski področji: »Izzivi medkulturnega sobivanja« in »Le z drugimi smo«. www.lezdrugimismo.si; -2016–:predsednica komisije za Preizkus znanja madžarskega jezika na področju vzgoje in izobraževanja s strani Ministrstva za šolstvo in šport RS; -2014–:članica Senata FF UM -2015–:predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost FF UM

Prenesi CV