Predstavitev
pom. akad. dr. Matjaž Mesarič
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Veterina

E-pošta: matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si

Zaposlitev: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Diplomiral na Univerzi v Ljubljani (Veterinarska fakulteta) Ljubljana, Slovenija, 1987–1993. Magistriral na Univerzi v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (Veterinarstvo)leta 2000 z magistrsko nalogo: Aktivnost pepsinogena pri kravah s spremembami sluznice siriščnika, njegov mentor je bil: dr. T. Zadnik Doktoriral je na Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Veterinarska fakulteta (Veterinarstvo), 2004-2008, z disertacijo Primerjava mikrosatelitov med različnimi pasmami konj in ugotavljanje nukleotidnega zaporedja gena SRY pri nekaterih vrstah lihoprstih kopitarjev, njegov mentorje bil dr. G. Majdič.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Izvajanje neposrednega pedagoškega dela: 1995–2003 vodenje vaj iz predmetov Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev, Osnove klinične diagnostike, Ambulatorna klinika in Zdravstveno varstvo domačih živali za študente Biotehniške fakultete, oddelek za Zootehniko. 2008–2009 sodelovanje pri vajah Bolezni in zdravstveno varstvo kopitarjev

Prenesi CV