Predstavitev
pom. akad. dr. Marija Pfeifer
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Drugo

E-pošta: misa.pfeifer@gmail.com

Zaposlitev: UKC Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Diplomirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Leta 1988 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala z nalogo Bazalne in stimulirane koncentracije insulina v serumu pri androgenizaciji Leta 2001 je na Medinski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala z disertacijo Pomanjkanje rastnega hormona pri odraslih : vpliv nadomestnega zdravljenja z rekombinantnim humanim rastnim hormonom na aterogenezo = Growth hormone (GH) deficiency in adults : effects of recombinant human GH replacement on atherogenesis

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
1. Asistentka na Katedri za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani 1987 – 1993 (vodila vaje iz propedevtike za študente 3. letnika in seminarje za 4. letnike MF) 2. Docentka pri Katedri za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani od februarja 2004: vaje iz propedevtike od 2004 do 2009 – 3. letnik MF, seminarji iz endokrinologije – hipofizni tumorji – 4. letnik, vaje študentov MF – interna medicina – 6. letnik, mentorica pri seminarjih študentov medicine – 6. letnik. 3. Izredna profesorica pri Katedri za interno medicino, MF, UNI – Lj od 5. 10. 2009. Nosilka predmeta Endokrinologija in bolezni presnove od 2012. Izpraševalka na izpitih iz interne medicine za študente dentalne medicine (2011/12) in za študente medicince (od 2012/13) 4. Glavna mentorica za specializante interne medicine pri ZZS (4) 5. Neposredna in glavna mentorica študentom medicine, sekundarijem in specializantom iz interne medicine na Endokrinološkem oddelku, KC Ljubljana. 6. Mentorica študentom MF za Prešernove naloge (5). 7. Občasna predavateljica na podiplomskih izobraževanjih za zdravnike, farmacevte in na Fakulteti za šport. 8. Predavateljica na podiplomskih šolah za osteoporozo, podiplomskem izobraževanju za anesteziologe in interniste intenzivne medicine. 9. Gostujoča profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru do 2013 10. Gostujoča profesorica na Dubrovnik International University od Decembra 2011 11. Gostujoča profesorica na Primorski univerzi – Fakulteta za zdravstvene vede od leta 2011 do 2015 12. Gostujoča profesorica na Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu od februarja 2014 13. Gostujoča profesorica na Medicinski fakulteti Beogradskog univerziteta od 2015 14. Predavateljica in moderatorka na Postgraduate Courses iz klinične endokrinologije v organizaciji Evropskega združenja za endokrinologijo (ESE) od 2011 do sedaj. 15. Avtorica poglavij v univerzitetnem učbeniku MF-LJ Interna Medicina 1993, 1998, 2005, 2011 in 2018 16. Avtorica poglavja PCOS v Oxford Desk Reference Endocrinology 2018

Prenesi CV