Predstavitev
pom. akad. dr. Matej Štuhec
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Farmacija

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: Psihiatrična bolnišnica Ormož

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2015 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani s tezo "Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov". Diplomiral leta 2010 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Sinteza in karakterizacija novih biorazgradljivih kopolimerov iz trimetilenkarbonata in D, L - laktida ter možnost izdelave nanodelcev".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Po diplomi v letu 2010 je pričel z delom kliničnega farmacevta v Pshihiatrični bolnišnici Ormož. Na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani predava psihofarmakologijo pri predmetu Klinična farmacija. Trenutno je najuspešnejši slovenski raziskovalec v kategoriji Psihiatrija, po objavah in v zelo kvalitetnih znanstvenih dosežkih.

Prenesi CV