Predstavitev
pom. akad. dr. Robert Inhof
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Umetnostna zgodovina

E-pošta: robert.inhof@guest.arnes.si

Zaposlitev: Galerija Murska Sobota

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2014 na Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani s tezo "Luthrova reformacija v retoričnem zrcalu podobe: teologija, folklora, podoba". Diplomiral leta 1995 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Mimesis kot spoznavnoteoretski problem pri Platonu in Adornu". Diplomiral leta 1995 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Prekmursko slikarstvo od Ludvika Vrečiča do Zdenka Huzjana".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/