Predstavitev
pom. akad. dr. Uroš Tkalec
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: uros.tkalec@gmail.com

Zaposlitev: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM in Institut Jožef Stefan

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2010 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Institutu Jožef Stefan s tezo "Meddelčne interakcije in nove koloidne strukture v tankih nematskih plasteh". Diplomiral leta 2005 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Študij ikozaedričnih kvazikristalov Al-Pd-Mn z jedrsko magnetno resonanco".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Njegovo področje raziskav zajema interakcije koloidnih delcev v tekočih kristalih, optično manipulacijo topoloških defektov in mikrofluidiko anizotropnih tekočin.

Prenesi CV