Predstavitev
pom. akad. dr. Boris Pihlar
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Kemija

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: Upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1984 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani s tezo "Raziskave mehanizma elektrokemijske redukcije niklja (II) na živosrebrovi elektrodi v prisotnosti dimetilglioksima in uporaba metode v analizi bioloških in ekoloških vzorcev". Magistriral leta 1979 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo z nalogo "Ravnotežja težkih kovin med trdo in tekočo fazo in identifikacija zvrsti v vodah pod vplivom industrijskih efluentov". Diplomiral leta 1975 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Raziskave zaporednega obarjanja svinčevega in barijevega kromata z amperometrično indikacijo".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/