Predstavitev
pom. akad. dr. Jože Osterc
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Živalska produkcija in predelava

E-pošta:

Zaposlitev: /

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1974 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Premer in število mišičnih vlaken v muskulusu longistimus dorsi v povezavi s proizvodnimi lastnostmi nekaterih govejih pasem v Sloveniji". Diplomiral leta 1966 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Analiza faktorjev, ki degresivno delujejo na proizvodnjo mleka: prikaz stanja na posestvu KK Radgona-DE Žihlava".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Jože Osterc je bil nosilec številnih raziskovalnih nalog in projektov, v katerih je proučeval genetske in okoliške dejavnike rasti pri govedu. Iskal je optimalna kombinacijska križanja med pasmami govedi v povezavi z lastnostmi rasti in klavne kakovosti. Njegovo delo so prepletali tudi številni raziskovalni projekti pašnih rej govedi za meso, ki temeljijo na pašnem izkoriščanju travnih površin.