Predstavitev
pom. akad. dr. Andrej Osterc
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Biotehnologija

E-pošta: andrej.osterc@sandoz.com

Zaposlitev: Upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2007 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Porazdelitev 129I v okolju". Diplomiral leta 2002 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Študij biosorpcije in bioakumulacije kromovih(III) spojin pri kvasovki Candida intermedia".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/