Predstavitev
pom. akad. dr. Florian de Margan
Znanstvena veda: Dru�boslovje
Znanstveno področje: Ekonomija

E-pošta: florian.margan@gmail.com

Zaposlitev: /

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2008 na Visoki �koli ekonomicki - V�E v Pragi, Fakulteti za mednarodne odnose s tezo "Energetska politika EU v pogledu liberalizacije trgov plina in elektrike v kontekstu smernic evropske komisije".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
/