Predstavitev
pom. akad. dr. Attila Kovács
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: attila.kovacs@guest.arnes.si

Zaposlitev: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2002 na Filozofski fakulteti Univerze v Pécsu s tezo "Földreform és kolonizáció a Lendvavidéken a két világháború között –Agrarna reforma in kolonizacija na lendavskem območju med obema vojnama". Diplomiral leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Pécsu z diplomsko nalogo "A lendvavidéki magyarság a demográfiai adatok tükrében 1910-1991 között - Madžari v okolici Lendave v luči statističnih podatkov med leti 1910-1991".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Med glavna področja njegovega raziskovalnega dela spada zgodovina madžarske manjšine v Sloveniji in s tem povezano ostale zamejske madžarske skupnosti, agrarne reforme in kolonizacije v Srednji Evropi v 20. stoletju, demografija Prekmurja in dvojezično šolstvo v Sloveniji.