Predstavitev
pom. akad. dr. Klaudija Sedar
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2013 na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici s tezo "Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju". Diplomirala leta 2007 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Prekmurski knjižni jezik in Pavlova slovnica prekmurskega jezika". Diplomirala leta 2007 na Filozofski fakulteti z diplomsko nalogo "Vloga antične retorike v sodobnih slovenskih retoričnih priročnikih".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Osrednje znanstvenoraziskovalno zanimanje Klaudije Sedar zajema kulturno zgodovino Prekmurja kot tudi cerkveno organizacijo in jezikovno-kulturno vlogo, ki se je oblikovala v omenjenem prostoru v zgodnjem novem veku. Pri tem se v glavnem opira na vizitacijske zapisnike kot pomemben zgodovinski vir v latinskem jeziku, ki prispeva tako k razumevanju historičnega konteksta kot k argumentiranju in prezentiranju zgodovinske rekonstrukcije življenja in splošne podobe določenega obdobja. Predmet njenega zanimanja pa vključuje tudi kulturno-zgodovinsko izročilo in dediščino Prekmurja ter pomen njunega ohranjanja. V okviru pedagoškega delovanja je kot profesorica latinščine poučevala na Gimnaziji Lendava (2006-2007), na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota (2008-2009) in na Ljudski univerzi Murska Sobota (2014-2015). Iz latinščine v slovenščino je prevedla Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal Franc Miklošič (2013).

Prenesi CV