Predstavitev
pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Literarne vede

E-pošta: vesna.kondric@yahoo.com

Zaposlitev: Filozofska fakulteta UM

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Prosa der deutschsprachigen Autorinnen in der Schweiz nach 1945 (Mit besonderer Betonnung der siebziger und achtziger Jahre). Dargestellt am Werk Gertrud Leuteneggers und Hanna Johansen". Magistrirala leta 1993 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Iskanje možnih zatočišč pred lastnim jazom v romanih "Stiller", "Homo faber" in "Naj mi bo ime Gantenbein" Maxa Frischa". Diplomirala leta 1985 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Težišče njenega raziskovanja je književnost 20. stoletja, švicarska književnost v nemščini, literarno ustvarjanje žensk, literarna didaktika, otroška in mladinska književnost, germanistika kot kulturologija, medkulturna germanistika in transkulturnost.